Läromedel och genuskonstruktioner

DSpace Repository

Läromedel och genuskonstruktioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läromedel och genuskonstruktioner
Author Eriksson, Amanda ; Christensen, Michael
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur genus kan konstrueras i läroböcker och utgår från frågeställningen: Hur kan genus konstrueras i läs- och arbetsböcker för årskurs 4-6 inom ämnet svenska? Arbetet utgår från Judith Butlers analys av genussystemet och hur det upprätthålls genom de centrala begreppen binära konstruktioner, performativitet och den heterosexuella matrisen. Genusteorierna kopplas samman med den kritiska diskursanalysen som bl.a. presenteras av Norman Fairclough samt den funktionella grammatiken. Detta är ett analysverktyg som tar sin utgångspunkt i begreppet diskurs vilket syftar till sätt att se hur språk och idéer konstruerar världen. De analyserade läroböckerna ingår alla i läromedelserien Tummen upp! Svenska som är ett kartläggningsmaterial utformat efter läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Slutsatsen är att läroböckernas texter konstruerar genus på olika sätt. Trots att texterna har olika språkliga strukturer så binds de samman av flera återkommande genuskonstruktioner. Studien visar också på hur läromedlen prioriterar kunskaper före värden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
funktionell grammatik
genus
genuskonstruktioner
läromedel
mellanstadiet
svenska
Handle http://hdl.handle.net/2043/18758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics