Utomhusundervisning: möjligheter och hinder enligt lärare

DSpace Repository

Utomhusundervisning: möjligheter och hinder enligt lärare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Jessica
dc.contributor.author Flystam, Daniella
dc.date.accessioned 2015-04-23T08:08:22Z
dc.date.available 2015-04-23T08:08:22Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.citation 40 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/18760
dc.description Syftet med vårt examensarbete var att undersöka vilka möjligheter och hinder lärare ser med utomhusundervisning och vilka aktiviteter de gör. Vi har inriktat oss på lärare i årkurs 1-3, eftersom att vi har den inriktningen på vår utbildning. Dessutom är det relevant eftersom vi har upptäckt att det finns en lucka i den forskning, som vi har tagit del av, då dessa årskurser endast finns representerade i ett fåtal studier. I tidigare forskning har vi kunnat utläsa att det finns både möjligheter och hinder för utomhuspedagogik. Det framkom bland annat att det kan leda till en ökad förmåga att tänka kreativt och kritiskt hos eleverna men även att lärare är rädda för att förlora kontrollen då de ska undervisa utomhus. I denna studie valde vi att intervjua fyra lärare om deras syn på och användande av utomhusundervisning. I intervjuerna var samtliga lärare positiva till utomhusundervisning, men trots detta använde de sig inte av det i den utsträckning som de egentligen önskade. En slutsats av detta indikerar att även om lärarna kan se möjligheter med utomhusundervisning, så är det i själva verket praktiska skäl som hindrar dem från att gå ut. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject hinder en_US
dc.subject möjligheter en_US
dc.subject lärares syn en_US
dc.subject NO en_US
dc.subject Utomhuspedagogik en_US
dc.subject utomhusundervisning en_US
dc.title Utomhusundervisning: möjligheter och hinder enligt lärare en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics