En kunskapslucka i skolans värld? En kunskapsöversikt om elever med begränsningar i det teoretiska och abstrakta tänkandet - dess följder och konsekvenser.

DSpace Repository

En kunskapslucka i skolans värld? En kunskapsöversikt om elever med begränsningar i det teoretiska och abstrakta tänkandet - dess följder och konsekvenser.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kunskapslucka i skolans värld? En kunskapsöversikt om elever med begränsningar i det teoretiska och abstrakta tänkandet - dess följder och konsekvenser.
Author Rixman, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Med utgångspunkt i min egen kunskapslucka kring elevgruppen svagbegåvade, trots flera år på Lärarhögskolan i form av lärarutbildning och ett flertal fristående kurser, så ville jag undersöka hur forskningen såg ut på området. Bilden som växte fram visade på ett osynliggörande av denna elevgrupps problematik. Ett osynliggörande som dels visar sig i lärarkårens kunskapslucka kring dessa elevers behov och förutsättningar, och dels i de styrdokument som skolan följer. Varje elevs rätt till undervisning efter behov och förutsättningar, en så kallad individualiserad undervisning, har stått i fokus sedan 1994 med dåvarande läroplan, Lpo94. Dessvärre tolkades detta med att eleverna fick mindre lärarledd undervisning och själva fick ta ett större ansvar för sitt eget lärande. I Lgr11 värderas abstrakta och teoretiska förmågor högt och genom The Big Five har de fått ett stort genomslag ute i klassrummen. Ingen av dessa effekter gynnar elevgruppen svagbegåvade. Jag ville ta denna problematik ett steg längre och sätta det i relation till teorier om individualiserad undervisning och motivation för att på så vis få fram en längre kedja av följder och konsekvenser av osynliggörandet av denna elevgrupps problematik. Till syvende och sist är det relationen lärare-elev som är bland det viktigaste för en elevs resultat. En god relation mellan elev och lärare grundar sig i lärarens kunskap och förförståelse för elevers olika behov och förutsättningar samt ett gott bemötande av lärare gentemot elev som inte förstärker den beroendeställning som oundvikligen finns mellan lärare-elev.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
individualiserad undervisning
Lgr11
läroplan
motivationsforskning
svagbegåvad
svagbegåvning
svag teoretisk begåvning
särskilt stöd
The Big Five
Handle http://hdl.handle.net/2043/18765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics