Preparing Pupils for Climate Change

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Preparing Pupils for Climate Change
Author Hedlund, Tomas
Date 2015
English abstract
Climate change is arguably the greatest challenge facing humanity. For the foreseeable future, current and coming generations will be forced to relate to it throughout their lives. There is a need to prepare pupils for the challenges climate change poses. This thesis investigates how schools can prepare pupils for the challenges of climate change, both in terms of adaptation and mitigation. To answer this, the main consequences of climate change are presented and then the analysis delves into the most relevant aspects and asks what schools can do to prepare pupils for these aspects. The analysis finds that schools can prepare pupils in a wide variety of ways. Notably, the experiences of Education for Sustainable Development, Global Citizenship Education and Peace Education can be useful in empowering pupils, facilitating international cooperation, reducing risks of conflict, fostering sustainable thinking and reorienting society towards sustainable solutions. Teaching about the political aspects of climate change, with a specific focus on the issues of equity in the global climate negotiations, is found to be important in empowering pupils to be able to influence decisions that will shape their future. Schools can also help prepare pupils for lifestyle changes and various challenges of adaptation consequences. These results are then discussed where the question of what ought to be done is raised.
Swedish abstract
Klimatförändringarna är troligen den största utmaningen mänskligheten står inför. För den överskådliga framtiden, nuvarande och kommande generationer kommer att tvingas relatera till den genom hela sina liv. Det finns ett behov av att förbereda dem för de utmaningar klimatförändringarna innebär. Det här examensarbetet kommer att undersöka hur skolor kan förbereda elever för de utmaningar klimatförändringarna kommer innebära, både i form av anpassning till, och begränsning av klimatförändringarna. För att besvara frågeställningen presenteras de huvudsakliga konsekvenserna av klimatförändringarna, och analysen går sedan in i de mest relevanta aspekterna och frågar vad skolor kan göra för att förbereda elever för dessa aspekter. Analysen finner att skolor kan förbereda elever på en mängd olika sätt. Erfarenheterna från Lärande för hållbar utveckling, Undervisning för Globalt Medborgarskap och Fredsundervisning kan vara värdefulla i att stärka elever, underlätta internationellt samarbete, minska riskerna för konflikter, nära hållbara tankesätt och omorientera samhället mot hållbara lösningar. Att undervisa om de politiska aspekterna av klimatförändringarna, med ett särskilt fokus på frågorna om rättvisa i de globala klimatförhandlingarna, befinns vara viktiga i att stärka elever till att kunna influera de beslut som kommer forma deras framtid. Skolor kan även hjälpa till att förbereda elever för livsstilsförändringar och flera olika utmaningar kopplade till anpassningar till klimatförändringarna. Dessa resultat diskuteras sedan och frågan om vad som bör göras lyfts.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language eng (iso)
Subject education
climate change
teaching
school
peace education
global citizenship education
education for sustainable development
empower
Handle http://hdl.handle.net/2043/18771 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics