"Modersmålsläraren har blivit ersatt med en penna"- Omorganiserat modersmålsstöd i Malmö Stads förskolor

DSpace Repository

"Modersmålsläraren har blivit ersatt med en penna"- Omorganiserat modersmålsstöd i Malmö Stads förskolor

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Modersmålsläraren har blivit ersatt med en penna"- Omorganiserat modersmålsstöd i Malmö Stads förskolor
Author Muslijaj, Ajmone ; Pålsdottir, Sonja
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen och effekten av det omorganiserade modersmålsstödet efter 1 juli 2014 på Malmös förskolor ur ett förskollärar-, föräldrar- och språkutvecklarperspektiv. För att besvara syftets frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer, där åtta intervjuer utfördes. Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna upplevde omorganisationen som befogad, men att det fanns ett visst missnöje med det också. Att modersmålslärarens hjälp inte längre fanns tillhanda upplevdes av vissa som en förlust. Samtliga förskollärare som deltog uttryckte att de inte kommer kunna ge stöd i samma utsträckning som modersmålsläraren tidigare gjort. Andra upplevde dock att modersmålsläraren i vissa fall ledde till exkludering där barnet avskiljdes från gruppen för att träna modersmålet. Under studiens gång framgår det att stöttningen av barns modersmål även innebär att stötta barns kultur och bakgrund. Genom bland annat digitala verktyg och integrering kan förskollärare stötta ett språk de själva inte behärskar och se mångfalden som en tillgång i verksamheten. Med hjälp av flerspråkig personal och en god föräldrasamverkan kan förskolan skapa språkfrämjande miljöer och arbetssätt och utforma verksamheten efter aktuell barngrupp. Vi valde att tolka studiens resultat utifrån det interkulturella perspektivet. Det har framförallt hjälpt oss att se tillgången med ett integrerat modersmålsstöd i förskolan och hur stöttningen av modersmålet inte enbart handlar om det talande språket.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject omorganisation
modersmålsstöd
förskola
interkulturellt perspektiv
språk
kultur
Malmö Stad
förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/18792 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics