Matematikundervisning, med eller utan lärobok? : Lärar- och elevperspektiv

DSpace Repository

Matematikundervisning, med eller utan lärobok? : Lärar- och elevperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikundervisning, med eller utan lärobok? : Lärar- och elevperspektiv
Author Maxelius, Hanna ; Sjögren, Frida
Date 2015
Swedish abstract
Ämnesvalet, läroboksanvändning intresserade oss eftersom många nyexaminerade lärare har en större möjlighet att bli styrda av läroboken i deras undervisning. Läroboksanvändningen i matematik har under flera år blivit kritiserad, men trots det används läroboken i stor utsträckning även idag. Syftet med denna studie är att presentera lärare och elevers attityder till läroboken. Vi vill även visa hur lärare använder läroboken i deras undervisning samt vilken plats den får. Använder de läroboken i sin undervisning eller undervisar de utan den? Om de använder läroboken, hur mycket används den då? Om de inte använder den, hur undervisar då läraren utan läroboken? Denna text är skriven ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Fallstudien är baserad på sju observationer av matematiklektioner samt intervjuer med två lärare och tio elever. Vårt resultat visade inte någon markant skillnad mellan lärarnas undervisning. Resultatet visade däremot att elever tycker om läroboken i matematik men frågan är om läroboken är bra för elevers lärande?
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject attityder
lärobok
läroboksanvändning
matematik
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18802 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics