Datoriserad examination i matematik

DSpace Repository

Datoriserad examination i matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Datoriserad examination i matematik
Author Sveno, Nina
Date 2015
Swedish abstract
För att ta reda på i vilket utsträckning digitala prov kan användas i ämnet matematik på gymnasiet har en studie gjorts, där fokus legat på ämnesplanens olika förmågor, vilka utmaningar som är förknippade med denna examinationsform samt hur det kan påverka elevernas motivation. Studien har en kvalitativ inriktning och består av en inledande dokumentanalys, implementation och genomförande av prov på dator, samt utvärdering av resultat. Genomförandet gjordes med en grupp elever på det naturvetenskapliga programmet, vilka fick lösa uppgifter digitaliserade från ett nationellt prov, och sedan fylla i en enkät som utvärdering. Tolkningen av resultaten var att examination av förmågorna begrepp, procedur och problemlösning var digitaliserbar i hög utsträckning, medan modellering och kommunikation var de mest problematiska. Vidare kunde några utmaningar fastställas och bland dessa var dels behovet av att minska tidsåtgången och dels att hitta ett lämpligt program som hanterar matematiska uttryck utan att vara för komplicerat, men även symbolhantering och grafritning generellt. I studien finns belägg för att digitaliserade prov i matematik kan ha positiva effekter på elevernas motivation.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Matematik
Dator
Gymnasium
Examination
Förmågor
MapleTA
Handle http://hdl.handle.net/2043/18809 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics