Följer läroboken i fysik ämnesplanen och läroplanen? – en analys av fyra läroböcker i fysik och intervju med två läroboksförfattare

DSpace Repository

Följer läroboken i fysik ämnesplanen och läroplanen? – en analys av fyra läroböcker i fysik och intervju med två läroboksförfattare

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Följer läroboken i fysik ämnesplanen och läroplanen? – en analys av fyra läroböcker i fysik och intervju med två läroboksförfattare
Author Lagerholm, Carina
Date 2015
English abstract
Four physics textbooks have, within the framework of this thesis, been analysed in order to see how well they correspond to the curriculum. The analysis was carried out using a self-developed tool, which is based on the core content and required abilities listed in the curriculum. As a compliment to the analysis two interviews, with textbook authors, were also conducted in order to gain their view on what role the curriculum plays when constructing a textbook. The analysis together with the interviews show that the core content in the curriculum strongly influence the content in the textbooks. Some of the abilities that the curriculum lists are overlooked, because the textbook author considered them not to be suitable for a textbook.
Swedish abstract
I detta examensarbete har fyra läroböcker i fysik för gymnasieskolan analyserats för att se hur dessa överensstämmer med ämnesplanen i fysik och läroplanen för gymnasieskolan. Analysen har gjorts utifrån ett eget utvecklat analysverktyg som utgått ifrån det centrala innehållet i ämnesplanen, men även de kunskaper och förmågor i läroplanen som anses kunna visualiseras i en lärobok. Som ett komplement till analysen av läroböckerna intervjuades även två läroboksförfattare för att ge en inblick i hur styrande ämnesplanen och läroplanen är vid utvecklandet av en lärobok. Analysen tillsammans med intervjuerna visar på att ämnesplanen och det centrala innehållet är starkt styrande över innehållet i läroböckerna. Däremot förbises läroplanens kunskaper och förmågor, som analysen fokuserat på, i större utsträckning då läroboksförfattarna inte anser att dessa lämpar sig för en lärobok.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 83
Language swe (iso)
Subject fysik
läromedel
lärobok
textanalys
analysverktyg
intervju
läroplan
ämnesplan
centrala innehållet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics