Differences in precision and accuracy between conventional and digital impression techniques for the manufacturing of three-unit zirconia fixed dental prostheses

DSpace Repository

Differences in precision and accuracy between conventional and digital impression techniques for the manufacturing of three-unit zirconia fixed dental prostheses

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Differences in precision and accuracy between conventional and digital impression techniques for the manufacturing of three-unit zirconia fixed dental prostheses
Author Derving, Maria ; Elmståhl, Jan
Date 2015
English abstract
Objectives: To examine if the digital impression technique is as accurate and precise as the conventional impression technique when measuring the internal and marginal gaps of 3-unit fixed dental Methods prostheses (FDPs) milled in zirconia with two different measurement methods. Twenty 3-unit FDPs, milled in zirconia, were produced from ten conventional impressions with vinyl-polysiloxane (ImprintTM 4 Super Quick ultra light) and ten from digital impressions (3Shape, Trios). Each FDP was tested on the master model using a silicone material specially designed for fit-check. A jig was used to section the replicas. The internal and marginal fit was measured at 11 predefined points. A total of 440 measurements, 220 in each group. Measurements were statistically analyzed and compared with a two-tailed t-test and Fisher’s exact test. Results: Results show significant differences between the impression techniques. The digital technique shows significant less marginal and internal gaps in all points measured except M10 and M11. Standard deviation presents less deviation for the digital technique except at the occlusal points. The digital impression technique showed higher number of measurements equal to or better than the accepted clinical value of 120μm in comparison to the conventional impression technique. Conclusion: Within the limitations of this in vitro study, the following conclusions can be drawn:  Marginal and internal gaps of FDPs fabricated from digital impression technique showed significantly higher accuracy and precision than the corresponding points measured in FDPs fabricated from conventional impression technique. The formulated null hypothesis was rejected.  fabricated from digital impressions had a higher number of marginal gaps equal   FDPs to or less than the stated clinical accepted value of 120 μm.
Swedish abstract
Syfte Att undersöka om digital avtrycksteknik innehar jämförbar noggrannhet och precision som den konventionella avtryckstekniken vid mätning av interna och marginella spalter hos frästa 3- ledsbroar i zirconia. Material och metod Tjugo frästa 3-ledsbroar i zirconia framställdes från tio konventionella avtryck med vinyl polysiloxan (Imprint TM 4 Super Quick ultra light) och från tio digitala avtryck (3Shape, Trios). Varje 3-ledsbro testades på en mastermodell med hjälp av ett silikonmaterial speciellt utformad för fit-check. En jigg användes för att dela replikorna. Den interna och marginella passformen mättes vid 11 fasta punkter. Totalt 440 mätningar, 220 i varje grupp. Statistisk analys av data genomfördes med ett två-sidigt t-test och Fishers exakta test. Resultaten visar signifikanta skillnader mellan avtrycksteknikerna. Den digitala tekniken visar signifikant mindre marginella och interna spalter hos alla mätpunkter utom M10 och M11. Standardavvikelsen visar mindre avvikelse för den digitala tekniken förutom vid de ocklusala punkterna. Den digitala avtrycksteknik visade högre antal mätningar som är lika med eller bättre än det angivna kliniskt accepterade värdet av 120μm i jämförelse med den konventionella avtryckstekniken. Conclusions: Within the limitations of this in vitro study, the following conclusions can be drawn:  Marginal and internal gaps of FDPs fabricated from digital impression technique showed significantly higher accuracy and precision than the corresponding points measured in FDPs fabricated from conventional impression technique. The formulated null hypothesis was rejected.  fabricated from digital impressions had a higher number of marginal gaps equal to or less than the stated clinical accepted value of 120 μm.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 26
Language eng (iso)
Subject impression
technique
conventional
digital
Handle http://hdl.handle.net/2043/18823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics