Anesthetic efficacy of lidocaine and prilocaine for inferior alveolar nerve block in endodontic treatment of adult patients with symptomatic pulpitis - A pilot study

DSpace Repository

Anesthetic efficacy of lidocaine and prilocaine for inferior alveolar nerve block in endodontic treatment of adult patients with symptomatic pulpitis - A pilot study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Anesthetic efficacy of lidocaine and prilocaine for inferior alveolar nerve block in endodontic treatment of adult patients with symptomatic pulpitis - A pilot study
Author Axelsson, Emil ; Altersved, Albin
Date 2015
English abstract
The aim of this randomized clinical trial was to compare the anesthetic efficacy of 2% lidocaine with 1:200,000 epinephrine and 3% prilocaine with 0,03 i.u./ml felypressin used for the inferior alveolar nerve block (IANB) in endodontic treatment of adult patients with symptomatic pulpitis in posterior mandibular teeth. 5 patients visiting the emergency clinic of the Faculty of Odontology, Malmö University participated in the study. They randomly received, in a double-blind manner, up to 3,6 ml of either 2% lidocaine (n=4) or 3% prilocaine (n=1) in a conventional IANB. Treatment (pulpotomy) was only initiated after profound lip numbness was obtained. Pre- and perioperative pain, intake of analgesics and anxiety was recorded. Anesthetic success was defined as no or only mild pain (a rating of <54mm on a 170mm Visual Analogue Scale) during treatment. The success rate for IANB using lidocaine was 50% and for prilocaine 100%. The material size was insufficient to enable statistical analysis. The few patients selected for this pilot study were insufficient to assess any difference in anesthetic efficacy between lidocaine and prilocaine for IANB in endodontic treatment of adult patients with symptomatic pulpitis in a posterior mandibular tooth. Further data collection is needed to make conclusions about possible superiority of any of the tested substances. A sample size of 57 test subjects in each group would give a power of 80% to detect a difference of 25% in success rate. The protocol appears to be suitable for use in a larger-scale study.
Swedish abstract
Syftet med denna randomiserade kliniska studie var att jämföra anestesieffekten mellan 2 % lidocain med 1:200,000 adrenalin och 3 % prilocain med 0,03 i.u./ml felypressin vid en blockad av Nervus alveolaris inferior för behandling av patienter med symtomatisk pulpit i en underkäksmolar eller –premolar. Materialet utgjordes av 5 patienter som uppsökt Tandvårdshögskolans jourmottagning för akuta besvär. Patienterna fick upp till 3,6 ml av antingen 2% lidocain (n=4) eller 3% prilocain (n=1). Det valda medlet var okänt för både patient och behandlare under hela behandlingen. Behandling (pulpotomi) påbörjades först när patienten erhållit bedövad läpp. Information om smärta före och under behandling, intag av analgetika och oro inför behandling noterades. Lyckad anestesi ansågs vara ingen eller endast mild smärta under behandling (<54 mm av 170 mm på en visuell analog skala). Lyckandefrekvensen för lidocain var 50 % och för prilocain 100 %. Det insamlade materialet var för litet för möjliggöra statistisk analys. De patienter som inkluderades i denna pilotstudie var för få för att visa eventuella skillnader i anestesieffekt mellan lidocain och prilocain vid en blockad av Nervus alveolaris inferior för behandling av patienter med symtomatisk pulpit i en underkäksmolar eller –premolar. Ett större underlag krävs för att kunna dra slutsatser om något av de testade bedövningsmedlen är överlägset. Ett stickprov på 57 deltagare i varje grupp krävs för att upptäcka en skillnad i lyckandefrekvens på 25 % (power 80 %). Protokollet har nu testats och visat sig vara lämpligt att använda i en större studie.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 47
Language eng (iso)
Subject Endodontic emergency treatment
Inferior alveolar nerve block
Lidocaine
Prilocaine
Symptomatic irreversible pulpitis
Handle http://hdl.handle.net/2043/18827 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics