Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

DSpace Repository

Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses
Author Arneryd, Philip ; Kindblom, Annika
Date 2015
English abstract
Objective. The aim of the study was to examine the fracture strength of fully anatomical monolithic high translucent yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystal, Y-TZP, crowns and to compare them with monolithic low translucent Y-TZP crowns in different thicknesses. Materials and methods. 80 standardized crowns were made out of a master model resembling a first mandibular molar made in composite material; 40 crowns made of Lava Zirconia by 3M ESPE, a monolithic low translucent Y-TZP material, and 40 crowns made of Lava Plus by 3M ESPE, a monolithic high translucent Y-TZP material. In each group ten crowns with the thicknesses of 1.0 mm, 0.7 mm, 0.5 mm and 0.3 mm were made. All crowns underwent thermocycling and preload to simulate aging and normal wear. Finally the specimens were placed in a testing jig and underwent load to fracture. Results. A significant difference was seen between the different thicknesses within both groups. The strength increased with added thicknesses. No significant difference was found when comparing the monolithic high and low translucent Y-TZP. When comparing the materials in each thickness a significant difference was found in the 0.5 mm group where the high translucent Y-TZP had a higher mean fracture strength value compared to the 0,5 mm group in the low translucent Y-TZP group. Conclusions. The monolithic low and high translucent Y-TZP perform equally well. The use of monolithic high translucent Y-TZP could result in more aesthetic results and the minimal invasive preparation could lead to a reduction in biological complications. This could be beneficial for the patient since the results suggest that even a thin restoration sustains reasonable load in an in-vitro environment. Clinical studies are needed to confirm this suggestion.
Swedish abstract
Syfte. Att jämföra hållfastheten hos fullanatomiska monolitiska hög- och lågtranslucenta kronor av Y-TZP (yttriastabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid) i olika tjocklekar. Material och metod. 80 standardiserade kronor skapades utifrån en mastermodell av underkäkens första molar. 40 Lava Zirconia by 3M ESPE, ett monolitiskt lågtranslucent Y-TZP material. 40 Lava Plus by 3M ESPE, ett monolitiskt högtranslucent Y-TZP material. I varje grupp gjordes tio kronor i tjocklekarna 1.0 mm, 0.7 mm, 0.5 mm och 0.3 mm. Samtliga kronor genomgick termocykling och förbelastades för att stimulera åldrande och normalt slitage. Slutligen placerades kronorna i en testmaskin och genomgick belastning till brott. En tandläkare och en tandtekniker utförde alla laboratorieförsök. Reslutat. Studien visade signifikant skillnad mellan de olika tjocklekarna inom båda materialen där styrkan ökade med ökad tjocklek. Ingen signifikant skillnad i belastning kunde påvisas mellan monolitisk hög- och lågtranslucent Y-TZP vid last till fraktur. Vid jämförelse inom varje tjocklek sågs ingen signifikant skillnad förutom vid 0.5 mm där den högtranslucenta Y-TZP visade högre styrka jämfört med motsvarande tjocklek i den lågtranslucenta gruppen. Slutsats. De monolitiska hög- och lågtranslucenta Y-TZP presterade likvärdigt. Användandet av monolitiska högtranslucenta Y-TZP kan leda till bättre estetik och färre biologiska komplikationer tack vare mer minimalinvasiva preparationer. Kliniska studier behövs för att bekräfta dessa resultat.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 18
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18828 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics