MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information

DSpace Repository

Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information

Details

Files for download
Icon
Studenter som ...
Overview of item record
Publication Report
Title Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information
Author Erlandsson, Therez ; Magnusson, Jenny ; Rasmussen, Helen ; Vall, Martina ; Wilhelmsson, Hanna ; Zaar, Jessica
Date 2015
Swedish abstract
Denna rapport redogör för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som biblioteket på Malmö högskola genomfört under 2014 om studenter som medskapare av undervisning i informationssökning. Projektet har tilldelats pedagogiska utvecklingsmedel från utbildningsberedningen. Syftet med projektet har varit att utveckla metoder för att ta tillvara studenternas erfarenheter och tidigare kunskaper för att stödja deras informationssökning. Vi har velat undersöka på vilka sätt studenterna aktivt kan involveras i undervisningen genom att titta på olika former av brukarinvolvering. Utgångspunkten har varit att ökad delaktighet leder till en djupare förståelse hos studenterna för sitt eget lärande, men också en ökad insikt hos undervisande bibliotekarier för studenternas kontext. En av slutsatserna är att för att lyckas med studentinvolvering krävs en deltagarkultur där det faktiskt är möjligt att påverka. Brukarinvolvering handlar inte bara om metoder, utan det handlar även om att alla inblandade har en inställning som stödjer ökad studentdelaktighet.
DOI https://doi.org/10.24834/2043/18829 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö högskola
Pages 6
Language swe (iso)
Subject Studentinvolvering
Brukarinvolvering
Partnerskap
Studenter som förändringsagenter
Studentinflytande
Studentaktiva arbetsformer
Informationskompetens
Informationssökning
Pedagogisk utveckling
Bibliotek
Metoder
Metodutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Projektet har tilldelats pedagogiska utvecklingsmedel från utbildnings... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18829 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics