”Vem är jag som lärare och vem borde jag vara?” - Konstruktionen av läraridentitet på lärarutbildningen

DSpace Repository

”Vem är jag som lärare och vem borde jag vara?” - Konstruktionen av läraridentitet på lärarutbildningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vem är jag som lärare och vem borde jag vara?” - Konstruktionen av läraridentitet på lärarutbildningen
Author Paulsson, Emma
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken läraridentitet som konstrueras i ett material som har en central roll på Malmö högskolas lärarutbildningar. Materialet heter På väg mot läraryrket och ligger till grund för bedömningen av lärarstudenter vid den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I och med att dokumentet ligger till grund för bedömningen av lärarstudenter är det maktutövande och påverkar studenternas läraridentitets konstruktion. Därför är det viktigt att undersöka vilken läraridentitet som konstrueras i materialet. Metoden som används för att undersöka dokumentet är diskursanalys, som även används som teoretiskt ramverk. Resultaten presenteras utifrån analogikedjor för att ringa in diskursen som analyseras tematiskt. Slutsatsen är att läraridentitet inte direkt konstrueras i dokumentet, snarare att materialet bidrar till och påverkar lärarstudenters identitetskonstruktion. Det som även konstrueras i materialet På väg mot läraryrket är en lärarroll vilket identifieras som ett problem eftersom det skapar en idealiserad bild av läraren och lärarstudenten som grundas i normer och strukturer som finns i Malmö högskolas diskurs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Diskursanalys, identitetskonstruktion, läraridentitet, lärarroll, lärarutbildning, lärarprofession
Handle http://hdl.handle.net/2043/18838 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics