Elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen

DSpace Repository

Elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Elevers uppfattningar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen
Author Lindqvist, Zandra
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen. Även hur liknande form av undersökning kunde gynna läraren till att få reda på vilken typ av undervisning som eleverna föredrar. Motivationen som låg till grund för studien var erfarenheter utifrån VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt erfarenheter av forskningslitteratur. En stor del av forskningen har påvisat att elever som arbetar med laborativt material i matematik presterar bättre än elever som inte arbetar med laborativt material. Därför förespråkar forskningslitteraturen inom detta område att lärare borde arbeta med laborativt material under alla åren i skolan. I undersökningen var det använt två kvalitativa undersökningsmetoder, intervju och observation. Det har intervjuats lärare och elever från två kommunala skolor, där eleverna går i tredjeklass. I resultatet framträder lärarnas arbetssätt och hur deras syn på laborativt material är. Resultatet som fram kom ur elevernas uppfattningar av laborativt material visade sig att en del föredrog att använda laborativt material i matematikundervisningen medan en del föredrog att arbeta utan laborativt material, dock ville dessa elever använda laborativt material till uppgifter som ansågs svåra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Pratical mathematics
mathematics lesson
mathematics
pupill opinion
manipulative material
Handle http://hdl.handle.net/2043/18854 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics