”Eleverna gör bara dumheter för att provocera, de vill inte driva någon debatt egentligen” - En undersökning om provokativa bilders plats i bildundervisning

DSpace Repository

”Eleverna gör bara dumheter för att provocera, de vill inte driva någon debatt egentligen” - En undersökning om provokativa bilders plats i bildundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Eleverna gör bara dumheter för att provocera, de vill inte driva någon debatt egentligen” - En undersökning om provokativa bilders plats i bildundervisning
Author Söderstjerna, Louann
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med min studie är att få en inblick i provokativa bilders betydelse och plats i bildundervisningen. Detta med fokus på bildlärare och bildlärares hantering av bilder som kan uppfattas som provocerande eller kränkande. Denna studie har varit en ingång till att få svar på mina funderingar. Jag har med hjälp av kvalitativ metod haft intervjuer med bildlärare kring provokativa elev- och samhällsbilder. Resultatet visar att samhällsbilder som anses vara provokativa tar en större plats i bildundervisningen än elevernas provokativa bilder och jag anser att det kan vara så för att det kan vara lättare att distansera sig från samhällets provokativa bilder än elevbilder. För att analysera mitt resultat har jag använt mig av Sociokulturellt lärande och visuell kultur som teoretiska utgångspunkter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bildundervisning
Bildsamtal
Gränsöverskridande
Provokation
Provokativa bilder
Provokation inom konsten
Handle http://hdl.handle.net/2043/18863 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics