Compliance during orthodontic treatment with removable appliances when using two types of reminders, assessed by timer modules - A pilot study

DSpace Repository

Compliance during orthodontic treatment with removable appliances when using two types of reminders, assessed by timer modules - A pilot study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Compliance during orthodontic treatment with removable appliances when using two types of reminders, assessed by timer modules - A pilot study
Author Frilund, Erik ; Widegren, Lisa
Date 2015
English abstract
INTRODUCTION AND PURPOSE: Earlier studies on compliance and orthodontics have shown that one of the best ways to increase compliance is by supervising the wearing time. Compliance can also be increased by reminding the patient to use the removable appliance. This pilot study aims to investigate if any of two kinds of reminders objectively increase the compliance during orthodontic treatment with removable appliances or not. MATERIALS AND METHODS: 18 patients between 9-14 years of age were selected from a patient population attending the department of Orthodontics, Faculty of Odontology, Malmö University. They presented different types of malocclusion which made them candidates for treatment with either van Beek-appliances or expansion plate. The patients were randomly placed in one of three groups; alarm, calendar or control group. Wearing time was objectively collected from the TheraMon®-module placed inside the acrylic base of the appliances. After the data collecting-phase was finished the data was tested with Anova and t-test to determine whether there was a significant difference between the groups. RESULTS: The alarm group had the highest average wear time. The control group had slightly lower average wear time than the alarm group, and the calendar group had the least amount of average wear time. There was a difference in average wear time between van Beek and expansion plate, with van Beek having a lower average wear time than expansion plate. Patients treated with expansion plates were more cooperative than patients treated with van Beek appliances. When data was tested for significance, no statistical significance was found. CONCLUSION: The study concludes that an alarm type of reminder appears to be better at improving wear time than a calendar or no reminder at all. This indicates that for future studies there might be a reason to develop a reminder for patients, for example an app. The study concludes that patients with expansion plates appear more cooperative than patients using van Beek appliance, so therefore focus should be on improving cooperation for patients using these types of appliances. This study shows that future studies should use one type of appliance, e.g. van Beek. More patients are needed in future studies to achieve statistical significant results.
Swedish abstract
INTRODUKTION OCH SYFTE: Tidigare studier av kooperation och ortodonti har visat att ett av de bästa sätten att öka patienternas kooperation är genom att övervaka användningstiden och påminna patienten om att använda sin apparatur. Den här pilotstudiens syfte var att undersöka om någon utav två olika typer av påminnelser objektivt ökar användningstiden vid behandling med avtagbar apparatur eller inte. MATERIAL OCH METOD: 18 patienter i åldrarna 9-14 års ålder från en patientpopulation som behandlades vid avdelningen för Ortodonti, Odontologiska Fakulteten på Malmö Högskola, deltog i studien. Patienterna hade olika typer av bettavvikelser som gjorde dem behandlingsbara med antingen van Beek eller expansionsplåt. Patienterna placerades slumpmässigt in i en av tre grupper, alarm, kalender eller kontrollgrupp. Användningstid registrerades objektivt med en TheraMon®-timermodul som placerades inuti den ortodontiska apparaturens akrylbas. RESULTAT: Alarm-gruppen hade högst genomsnittlig användningstid. Kontrollgruppen hade något lägre användningstid än alarmgrupppen och kalendergruppen hade minst genomsnittlig användningstid. Det var skillnad på de olika behandlingstyperna, då behandlade med expansionsplåt hade bättre genomsnittlig användningstid än patienter behandlade med van Beek. Data testades för statistisk signifikans med Anova och t-test, ingen statistisk signifikans fanns. KONKLUSION: Den här studiens resultat tyder på att en påminnelse i form av ett alarm verkar vara bättre på att öka patienters kooperation än en kalender eller ingen påminnelse alls. Detta indikerar att det finns ett underlag för att i framtida studier vidare undersöka hur påminnelser via mobiltelefon påverkar compliance, till exempel påminnelse via en app. Patienter som behandlas med expansionsplåtar verkar ha en bättre compliance än patienter behandlade med van Beek-aktivatorer, därför bör framtida fokus läggas på att förbättra kooperationen hos patienter som behandlas med van Beek-aktivatorer. Framtida studier bör endast innefatta en typ av ortodontisk apparatur, till exempel van Beek. Fler patienter krävs i framtida studier för att säkerställa statistiskt signifikanta resultat.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Patient Compliance
Orthodontic Appliances, Removable
Orthodontic Appliances, Removable
Adherence, Patient
Activator Appliances
Handle http://hdl.handle.net/2043/18866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics