An evaluation of gingival recession and orthodontic treatment with fixed appliances. - A pilot study, on the prevalence of recession and diagnostic validity of intra oral photos.

DSpace Repository

An evaluation of gingival recession and orthodontic treatment with fixed appliances. - A pilot study, on the prevalence of recession and diagnostic validity of intra oral photos.

Details

Files for download
Icon
Master thesis- Pilot ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title An evaluation of gingival recession and orthodontic treatment with fixed appliances. - A pilot study, on the prevalence of recession and diagnostic validity of intra oral photos.
Author Håkansson, Dan
Date 2015
Swedish abstract
Introduktion: Ungefär en fjärdedel av alla barn och ungdomar födda under samma år genomgår någon form av behandling som innefattar förflyttning av tänder. Syfte: Primär fokus med denna studie är att undersöka om ett samband finns mellan gingival retraktion och användning av fast apparatur på avdelningen för Ortodonti, Malmö Högskola. Metod: Studiemodeller, intraorala bilder och klinisk undersökning (återbesök 2014) användes för att identifiera gingival retraktion med ja eller nej. Om det fanns gjordes en mätning. Försöksobjekt valdes från patienter som blivit färdigbehandlade 2008/2009. Resultat: Studiemodeller för 2008 visade färre gingivala retraktioner efter behandling p-värde, (p=0,0034 som är statistiskt signifikant). För lite data fanns från klinisk undersökning och intraorala bilder för att göra analays. Slutsats: Gingivala retraktioner verkar inte ha någon koppling med ortodontisk behandling på avdelningen för Ortodonti, Malmö Högskola. Kliniska intraorala foton är ett grovt mått diagnostiskt verktyg för att bedöma gingivala retraktioner. Det är baserat på begränsad data och inte slutgiltigt. Studie med större grupp av patienter behövs
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 31
Language eng (iso)
Subject Orthodontics
Gingival recession
Intra oral
Intraoral
Study cast
Fixed appliance
Photograph
Photographs
Pilot study
Handle http://hdl.handle.net/2043/18867 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics