Läxor ur ett likvärdighetsperspektiv

DSpace Repository

Läxor ur ett likvärdighetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxor ur ett likvärdighetsperspektiv
Author Steinwig, Charlotte ; Pettersson, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att jämföra föräldrars inställning till matematikläxor. Vi jämför två olika grupper. Grupperna skiljer sig åt på så vis att den ena i stor utsträckning utgörs av flerspråkiga föräldrar med svenska som andra språk och den andra utgörs av enspråkiga föräldrar med svenska som modersmål. Vår arbetsprocess började med att undersöka tidigare forskning kring föräldrars syn på matematikläxor och fortsatte sedan i en kvantitativ enkätundersökning som skickades ut till berörda föräldrar på mellanstadiet på två skolor. Resultatet visade att de flerspråkiga föräldrarna spenderade mer tid vid läxläsning än de enspråkiga föräldrarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject föräldrar
inställning
matematik
läxor
mellanstadiet
kvantitativ
enkät
Handle http://hdl.handle.net/2043/18870 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics