Livsfrågornas plats inom religionsämnet på mellanstadiet

DSpace Repository

Livsfrågornas plats inom religionsämnet på mellanstadiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livsfrågornas plats inom religionsämnet på mellanstadiet
Author Jarl, Arlette ; Ekblad Thun, Mats
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie undersöker lärares attityder, föreställningar och undervisning om livsfrågor inom ämnet religionskunskap. Huvudfrågorna fokuserar på hur lärare resonerar kring sin undervisning, vilket material som används och hur undervisningen kan se ut. Studien lyfter även vad barns livsfrågor är utifrån ett lärarperspektiv. Åtta mellanstadielärare från två olika skolor i södra Sverige har intervjuats. Resultatet visar bland annat att livsfrågeundervisningen till stor del flyter ihop med värdegrundsundervisningen, både begreppsmässigt och i den praktiska undervisningen. Enligt de intervjuade är livsfrågor inte något som varken kan eller ska begränsas till religionsämnet. Resultatet visar även att lärare sällan planerar in en mer existentiellt tolkande livsfrågeundervisning inom religionsämnet, utan att det i hög grad sker spontant och är beroende av att eleverna lyfter frågor eller att en viss situation (till exempel en konflikt mellan elever) aktualiserar dessa frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject livsfrågor
värdegrundsfrågor
existentiella frågor
religionskunskap
didaktik
samhällsorienterande ämnen
Handle http://hdl.handle.net/2043/18873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics