Formativ bedömning i praktiken

DSpace Repository

Formativ bedömning i praktiken

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Formativ bedömning i praktiken
Author Carlström, Sarah
Date 2015
Swedish abstract
I denna studie undersöks användandet av formativ bedömning i praktiken och vad lärare anser om bedömningssättet inom matematik. Dessutom klargörs begreppen formativ och summativ bedömning samt feedback. Tyngdpunkten ligger på formativ bedömning, men även summativ bedömning belyses. I studien genomfördes observationer av fyra lektioner i avseende att ta del av lärarens användande av formativ bedömning i matematik. Även intervjuer av fyra lärare har genomförts för att få reda på lärarnas tankar och åsikter om bedömningssättet. Studien pekar på att formativ bedömning kan användas på olika sätt för att ge både läraren och eleverna värdefull information. Läraren får reda på och kan utgå från var eleverna befinner sig i sin utveckling medan eleverna får feedback på sina prestationer och deras lärande främjas. Dessutom ansåg lärarna att bedömningssättet hade både fördelar och nackdelar, dock vägde fördelarna tyngst och en förbättring av studieresultaten kunde klargöras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Feedback
Formativ bedömning
Kamratbedömning
Matematik
Summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18879 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics