Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet

DSpace Repository

Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2015
Swedish abstract
I boken presenteras sju kapitel som på olika sätt speglar den förändring som skett och som pågår i det religiösa landskapet bland de kristna kyrkorna i Sverige efter år 2000. Läsaren möter en överblick över samfundens roll i samhället, en jämförelse mellan styrdokument i svensk skola och jesuitisk pedagogik, nyare forskning om ungdomars uppfattning om religion och livsåskådning. Ett kapitel belyser belyser svensk pentekostalism med en internationell utblick och ett bidrag behandlar den senaste forskningen om Paulus och hans förankring i den judiska bakgrunden. Sist i boken återfinns två kapitel skrivna till minnet av Sten Rodhe som betytt mycket för det svenska religionskunskapsämnets utveckling och där hand insatser både i svensk kontext och på den internationella religionsdidaktikens arena belyses.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap
Series/Issue Årsbok/Föreningen lärare i religionskunskap;46
ISSN 0348-8918
Pages 126
Language swe (iso)
Subject religiös förändring
Sverige
jesuitisk utbildning
samfund
gymnasieelever
tro
religion
mångfald
pentekostalism
Paulusforskning
Sten Rodhe
religionsundervisning
didaktik
undervisningsmetodik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18886 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics