Förord : Religiös förändring - kristenheten i Sverige efter millennieskiftet

DSpace Repository

Förord : Religiös förändring - kristenheten i Sverige efter millennieskiftet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord : Religiös förändring - kristenheten i Sverige efter millennieskiftet
Author Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2015
Swedish abstract
I detta förord presenteras temat för boken med motiveringen att de skett stora förändringar i det svenska religiösa landskapet och att det finns ett behov av att få en översikt över dessa förändringar särskilt avseende de kristna samfunden. I bokens nio kapitel kan läsaren få en inblick i sväll frågor om ungdomars tro och livsåskådningar, om hur de kristna samfunden har utvecklats över de senaste tjugo åren i Sverige, med exempel från bland annat equmeniakyrkan och pentekostalismen i svensk och internationell kontext. Den senaste Paulusforskningen uppmärksammas i ett kapitel där Paulus judiska bakgrund betonas och slutligen återfinns två kapitel skrivna till minnet av Sten Rodhe där hans stora betydelse för det svenska religionskunskapsämnets utveckling lyfts fram i både svensk och internationell belysning.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap
Host/Issue Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet
Series/Issue Årsbok/Föreningen lärare i religionskunskap;46
ISSN 0348-8918
Pages 7-8
Language swe (iso)
Subject religiös förändring
kristendom
Sverige
ungdomar
tro
livsåskådning
samfund
jesuiter
pentekostalism
Paulusforskning
Sten Rodhe
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18887 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics