Digitala verktyg i matematikundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Digitala verktyg i matematikundervisning
Author Berisha, Ilir ; Berisha, Ilir
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka om lärare på gymnasiet använder och integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen, samt hur de beskriver de digitala verktygen som stöd att utveckla de matematiska förmågorna. För att få svar på mina frågor har jag gjort en enkätundersökning på fyra kommunala gymnasieskolor i min hemkommun. Mina resultat visar att lärarna använder digitala redskap i arbete med matematik i ganska stor utsträckning men eleverna gör inte det. Lärarna anser att eleverna lär sig bättre och att digitala verktygen bidrar till att utveckla de matematiska förmågorna till ganska stor del men det finns fortfarande en del lärare som inte är lika positiva till det. Förutom att digitala verktygen ses som en tillgång för att kunna utveckla undervisningen kan de också skapa problem i form av teknikkrångel och distraktion för eleverna, enligt lärarna. De flesta lärare anser att de har bra kunskaper i användning av digitala verktyg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 20
Language swe (iso)
Subject Dator, digitala verktyg, IT, lärande, pedagogik, skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/18888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics