Vad är teknik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är teknik
Author Sjölander, Linus
Date 2015
Swedish abstract
Med mitt examensarbete vill jag försöka konkretisera ämnet teknik i skolsammanhang så att eleverna får upp ögonen för vad som är teknik runt omkring oss i vardagen. Jag vill öka förståelsen för teknik. Jag har använt mig av ett projekt som genomfördes läsåret 2011 och som fortgick under läsåret. Det bör nämnas att skolan ansökte om projektpengar och var delaktiga i ”Årets teknikutbildning 2011”. Med dessa medel (50000kr) kunde vi satsa stort på teknikämnet för att både utbilda personal och förverkliga våra drömmar med eleverna. Projektets mål var att ge eleverna en god förståelse för vad teknik är. Att jobba på en F-5 skola innebär att man dagligen hjälper eleverna med tekniken i skolan, men tar vi för givet att eleverna vet vad teknik är? Kan de vad olika tekniska termer betyder? Jag ville också undersöka elevernas förmåga att utveckla befintlig teknik, samt att se vilka uppfinningar som satt spår i vår vardag. Hur hade dessa utvecklats under årens lopp? Eleverna ska även få tillfälle att använda sig av tekniken och själv konstruera efter ritning. Hela skolan deltog, från de allra yngsta i förskoleklassen till klass 5. Det var viktigt under projektets gång att alla fick möjlighet att fördjupa sig i tekniken, både lärare och elever. Med hjälp av enkäter före och efter projektet fick vi en uppfattning om hur elevernas teknikmedvetenhet påverkats. Under projektets gång har det varit viktigt att få eleverna att själv uppleva och göra många experiment istället för att läsa om dessa. Resultatet av projektet visar att elevernas medvetenhet kring teknik har ökat. De har en bredare förståelse för vad som är teknik i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Grundskola
Teknik
Teknikprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/18891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics