Kan vi få börja visa? Så vi får det överstökat. En studie kring förutsättningar till deltagarkultur och åskådarkultur inom en skolkontext Can we start? So that we get it over and done with. A study of conditions for participatory and åskådarkultur within a school context.

DSpace Repository

Kan vi få börja visa? Så vi får det överstökat. En studie kring förutsättningar till deltagarkultur och åskådarkultur inom en skolkontext Can we start? So that we get it over and done with. A study of conditions for participatory and åskådarkultur within a school context.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan vi få börja visa? Så vi får det överstökat. En studie kring förutsättningar till deltagarkultur och åskådarkultur inom en skolkontext Can we start? So that we get it over and done with. A study of conditions for participatory and åskådarkultur within a school context.
Author Droppe, Jessica
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar som finns för elevers delaktighet inom skolans ramar då den skola vi har bygger på skolplikt snarare än frivillighet. Det projekt som ligger till grund för undersökningen är ett skolprojekt som genomfördes under hösten 2011 med en sjundeklass på en skola i Malmö. Projektet handlade om Människan och samhället och innehöll estetiska processer och estetiska produktioner. Min empiri är kopplad till en elevgrupp med som arbetade fram ett radioprogram som utspelade sig i framtiden. Jag använder mig av litteratur som är relevant för studien. Teorier om deltagarkultur och åskådarkultur är exempel på begrepp som jag funnit i litteraturen och som jag satt i relation till det förhållande eleverna har till sin estetiska produktion och sina estetiska processer. Jag har i min studie sett att då eleverna befunnit sig i situationer där vi pedagoger har haft ett reflekterande förhållningsätt till deras produktioner och det de gör i sitt skapande av dessa så har det blivit problematiskt för eleverna att reflektera över sina egna och andras tankar. Ett motstånd till oss pedagoger och till projektet har då funnits. Jag har också sett att då eleverna arbetat utan oss pedagoger närvarande så har ett annat klimat verkat uppstå, ett mer lustfyllt klimat som jag tycker mig se handla mer om deltagarkultur än om åskådarkultur. Jag har också sett hur dess fenomen och förhållningssätt går in i varandra. Det finns alltså inga helt klara uppdelningar kring deltagarkultur och åskådarkultur. De slutsatser jag diskuterar handlar bland annat om hur överenskommelser och förutsättningar spelar in i resultatet och i processen kring ett projekt av detta slag. Jag tar även in tertiärt lärande som ett möjligt sätt att genomdriva en meningsfull pedagogik i skolan idag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Deltagarkultur,
radikal estetik
åskådarkultur
begär
skolplikt
tertiärt lärande
skolkontext
Handle http://hdl.handle.net/2043/18902 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics