Språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever
Author Alisic, Edita ; Ligutic, Linda
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare och pedagoger arbetar med språkutveckling och med flerspråkiga elever på en mångkulturell grundskola. Genom en kvalitativ studie i form av intervjuer ville vi få djupare kunskaper om hur en god språkutvecklande undervisning bedrivs. Våra vägledande frågor var vilka insatser skolan gör för att främja språkutvecklingen samt vilka arbetssätt och metoder som används. Vår slutsats är att en språkutvecklande undervisning kräver att eleven är i fokus och att undervisningen bör anpassas efter varje enskild individ i varierade former. Grundprincipen är att använda språket så mycket som möjligt, enligt informanterna måste eleven ständigt få tala språket för att utveckla det och vara aktiv i allt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet Språkutvecklande
Handle http://hdl.handle.net/2043/18905 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics