Karlar, män och pojkar- en studie kring manlighetskonstruktioner i läromedel

DSpace Repository

Karlar, män och pojkar- en studie kring manlighetskonstruktioner i läromedel

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karlar, män och pojkar- en studie kring manlighetskonstruktioner i läromedel
Author Nilsson, Hanna ; Nilsson, Hanna
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur manlighet gestaltas i två läroböcker i historia, en från Sverige och en från Danmark. Utifrån R W Connells teori kring maskuliniteter har jag arbetat med kritisk diskursanalys för att ta reda på hur böckerna framställer män. Vissa grupper av män omnämns inte alls medans andra grupper ges mycket utrymme, fördelningen är ungefär densamma i den svenska och i den danska boken. Män med mycket politisk, social eller kulturell makt tenderar att beskrivas mer ingående, gärna som starka eller mäktiga. Detta visar på vikten av att kritiskt granska läromedel för att inte reproducera strukturer som missgynnar exempelvis vissa grupper av män.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18920 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics