Elevers mål i ett matematikklassrum

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers mål i ett matematikklassrum
Author Mattsson, Lina
Date 2015
Swedish abstract
Elevers delatagande och beteenden under matematiklektioner kan bero på många olika saker. Tidigare forskning säger att det är viktigt att kunna se målen eleverna har för att kunna förklara deras beteenden. Denna undersökning fokuserar på olika outtalade och uttalade sociala mål och huruvida de kommer i konflikt med andra mer prestationsrelaterade mål. Utgångspunkten har därför varit att försöka identifiera dessa mål. Undersökningen består av tio intervjuer med elever och två observationer av matematiklektioner. Resultatet visar att en elev ofta har flera olika mål att uppnå och att dessa lätt hamnar i konflikt med varandra. Det är ofta de sociala målen som tar över och låter prestationsmål komma i andra hand.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject matematik
sociala mål
socialstatus
kunskapsmål
Högstadiet
mål
Handle http://hdl.handle.net/2043/18921 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics