Lärares uppfattning om läsförståelse i undervisning och bedömning

DSpace Repository

Lärares uppfattning om läsförståelse i undervisning och bedömning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares uppfattning om läsförståelse i undervisning och bedömning
Author Sjöholm, Linnéa ; Qerimaj, Vlora
Date 2015
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur lärare arbetar med läsförståelse utifrån undervisning och bedömning i ämnet svenska för årskurs 4-6. Vår undersökning har byggt på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sju lärare deltog från tre olika skolor. Resultatet visade att lärares erfarenheter i ämnet svenska och anpassningen utifrån elevernas behov och kunskapsnivå har betydelse för hur undervisningen av läsförståelse ser ut. Det andra resultatet visade att bedömning av läsförståelse sker med hjälp av bedömningsmaterial, lärares egna erfarenheter och samarbete mellan kollegor. Slutsatsen vi drog av detta var följande; för att främja elevers läsförståelse krävs det att lärarna anpassar lässtrategierna efter elevens behov och kunskapsnivå och att kunskapskravens korta formuleringar kring bedömningsstegen kan tolkas på olika sätt och visar därmed att bedömningen av läsförståelse och lässtrategier ser olika ut på olika skolor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Främjad läsförståelse
Kunskapskrav
Lärarperspektiv
Läsförståelse
Lässtrategier
Läsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/18931 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics