ATT ANMÄLA ELLER INTE ANMÄLA. EN KVALITATIV STUDIE OM REDOGÖRELSER FÖR UPPLEVELSER AV ATT GÖRA ANMÄLAN ENLIGT 14 KAP. 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN.

DSpace Repository

ATT ANMÄLA ELLER INTE ANMÄLA. EN KVALITATIV STUDIE OM REDOGÖRELSER FÖR UPPLEVELSER AV ATT GÖRA ANMÄLAN ENLIGT 14 KAP. 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ATT ANMÄLA ELLER INTE ANMÄLA. EN KVALITATIV STUDIE OM REDOGÖRELSER FÖR UPPLEVELSER AV ATT GÖRA ANMÄLAN ENLIGT 14 KAP. 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN.
Author Lina, Mårtensson ; Jessica, Olsson
Date 2015
English abstract
The purpose of our study was to achieve greater understanding and knowledge of the notification requirements in Chapter 14 § 1 Social Services Act and how the duty is said to be experienced by professionals covered by it. We have used a qualitative approach with a semi- structured interview form and interviewed five professionals in child and adolescent psychiatry. By using a qualitative approach, we had the opportunity to take part of the personnel’s reviews of what they say that they feel , think and reason about the notification requirements. The results show that the personnel sees a meaning with the notification requirements and that there are factors that can both facilitate and complicate the situation in the event of a notification. The results also show that there are a number of influencing factors , which in some cases can impact the personnel’s choice to do or not to make a notification.
Swedish abstract
Syfte med vår uppsats var att nå ökad förståelse och kunskap om anmälningsplikten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och hur plikten sägs upplevas av professionella som omfattas av den. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervjuform och intervjuat fem stycken behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att använda oss av en kvalitativ ansats fick vi möjligheten att ta del av personalens redogörelser för hur de upplever, tänker och resonerar kring anmälningsplikten. Resultaten visar att personalen ser en betydelse med anmälningsplikten och att det finns faktorer som både kan underlätta och försvåra förhållandena vid en eventuell anmälan. Resultaten visar också att det finns en rad påverkansfaktorer som i vissa fall kan ha inverkan i personalens val av att göra eller inte göra en anmälan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Anmälningsplikt
Barnmisshandel
Barn som far illa
barn- och ungdomspsykiatrin
Organisationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/18940 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics