”Ta lagom mycket ” - Måltidsstyrning i förskolan

DSpace Repository

”Ta lagom mycket ” - Måltidsstyrning i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ta lagom mycket ” - Måltidsstyrning i förskolan
Author Arvidsson, Susanna ; Andinsson, Jenny
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att utifrån ett styrningsperspektiv undersöka hur normer, delaktighet, omsorg, barnsyn och förhållningssätt kommer till uttryck under måltiderna. Det som blev betydelsefullt att undersöka var hur förskollärarna såg på delaktighet och normer samt i vilka val barnen gavs möjlighet till delaktighet. Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ metod där vi kombinerat observationer och intervjuer med tre verksamma förskollärare. Resultatet visade att förskollärarna såg måltiden som en social situation där barnen skulle ges möjlighet till återhämtning. Barnen förväntades även vara aktiva under måltiden, detta skulle enligt förskollärarna ske genom att barnen själva skulle ta upp mat och kunna föra lugna samtal. De flesta val som barnen gjorde styrdes dock av förskollärarna, genom verbal och kroppslig tillrättavisning. Det visade sig även att den barnsyn som förskollärarna har påverkade hur barnen bemöttes, vilka normer barnen förväntades utveckla och vilken möjlighet som gavs till delaktighet. Under hela måltiden blev det dock tydligt att det var förskollärarna som styr utifrån vad de ansåg vara det bästa för respektive barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Barnsyn
Delaktighet
Förskollärare
Måltid
Styrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics