Hur bloggenfenomenet kan användas för att etablera bloggskribentens personliga varumärke och möjliggöra företagande.

DSpace Repository

Hur bloggenfenomenet kan användas för att etablera bloggskribentens personliga varumärke och möjliggöra företagande.

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Rebecka ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur bloggenfenomenet kan användas för att etablera bloggskribentens personliga varumärke och möjliggöra företagande.
Author Broman, Rebecka
Date 2011
English abstract
The subject handled in this essay is how the blog phenomenon can be used to establish the bloggers personal brand, which can allow the development of the bloggers career in terms of entrepreneurship, enterprise and cooperation with established companies. The aim is to investigate the blog phenomenon from a holistic perspective, which means that a qualitative online survey has been answered by those people with insight and experience of the topics handled in this essay. These respondents includes nine of Sweden's most important and influential bloggers, four specialists and two companies who in one way or another has experiences in cooperation with prominent bloggers. Afterwards the interviews has been interpreted and analyzed to identify recurring themes in the material. As this essay is based on a combination of analytic induction and grounded theory, these themes have been crucial to the theoretical extension. The results and conclusions that can be presented demonstrates the suitability of the blog phenomenon to establish the bloggers personal brand and also allow various forms of enterprising. On the personal blog, the blogger can influence how the personal brand is perceived by the society, feature their personal skills and establish contact with both the readers and potential employers.
Swedish abstract
Det ämne som behandlas i denna uppsats är hur bloggfenomenet kan användas för att etablera bloggskribentens personliga varumärke, vilket i sin tur kan möjliggöra en utveckling av bloggarens karriär i form av entreprenörskap och företagande samt samarbete med etablerade företag. Syftet är att undersöka bloggfenomenet ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att en kvalitativ webbenkät besvarats av personer med insyn och erfarenhet av de ämnen som behandlas. Dessa respondenter utgörs av nio av Sveriges främsta och mest inflytelserika bloggskribenter, fyra specialister samt två företag som på olika sätt samarbetat med framstående bloggskribenter. Intervjumaterialet har sedan tolkats och analyserats för att identifiera återkommande mönster och teman. Då uppsatsen har sin utgångspunkt i en kombination av analytisk induktion och grundad teori har dessa teman varit avgörande för den teoretiska anknytningen. De slutsatser som kan presenteras utifrån undersökningsresultatet låter påvisa bloggfenomenets lämplighet i avseende att etablera bloggskribentens personliga varumärke och möjliggöra olika former av företagande. Genom den personliga bloggen kan bloggskribenten påverka hur det personliga varumärket uppfattas av omgivningen, framhäva sin kompetens samt etablera kontakt med såväl målgrupp som potentiella arbetsgivare.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject blog phenomenon
blog
entrepreneurship
personal brand
social media
Handle http://hdl.handle.net/2043/18951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics