"Tiden påverkar allt" -En kvalitativ studie om vilan i en förskolekontext

DSpace Repository

"Tiden påverkar allt" -En kvalitativ studie om vilan i en förskolekontext

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Tiden påverkar allt" -En kvalitativ studie om vilan i en förskolekontext
Author Hammar, Isabell
Date 2015
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker jag vilan på en förskola och analyserar detta ur ett maktperspektiv. Frågeställningarna jag utgår från är ”hur talar barnen om vilan?” och ”hur talar pedagogerna om vilan?”. Studien är av kvalitativ metod där jag har använt mig av intervjuer och fältanteckningar, som jag sedan har analyserat i koppling till Michel Foucaults teori om makt och styrning. Jag har använt mig av begrepp som styrning, tid och rutiner. I studien analyserar jag elva intervjuer med barn i åldrarna fem och sex, och en intervju med två pedagoger. Det som framkommer av studien är att vilan, och dess innehåll, styrs av tid; det vill säga verksamhetens struktur och pedagogernas arbetsschema.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Barn
Förskola
Makt
Rutin
Styrning
Tid
Vila
Handle http://hdl.handle.net/2043/18954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics