Intra-aktionernas kaos - en posthumanistisk idé i förskolebarnets vardag

DSpace Repository

Intra-aktionernas kaos - en posthumanistisk idé i förskolebarnets vardag

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Intra-aktionernas kaos - en posthumanistisk idé i förskolebarnets vardag
Author Ridell Åberg, Martina ; Tunebing, Erica
Date 2015
Swedish abstract
Är ett kuddrum att föredra på en förskola? Det finns många föreställningar om vad ett kuddrum ger barnen och personalen på en förskola. Kaos eller subjektskapande? Måste det vara antingen eller? Genom att lyfta blicken och titta igen kan man se något annat. Intervjuer och observationer i en barngrupp med barn i åldrarna 1-5 gjorde oss uppmärksamma på hur deras verklighet kan te sig på deras förskola. Utifrån den posthumanistiska idén har vi analyserat barns vistelse i ett kuddrum och lyckats se bortom den höga ljudnivån och de fartfyllda lekarna som kan uppstå i kuddrummet. Med hjälp av begreppen performativ agens, intra-aktivitet och affordance fick vi upp ögonen för barnens blivande och vad inredningen i ett materialfattigt rum som ett kuddrum kan ge. Utifrån dessa begrepp har vi lyckats se flera fördelar med kuddrummet, framförallt barns subjektskapande i de intra-aktioner som kan uppstå i barnens vardag på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Affordance
Förskola
Intra-aktivitet
Miljö
Performativ agens
Posthumanism
Handle http://hdl.handle.net/2043/18956 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics