"Lärarens sätt att inspirera och även motivera är som ett gödningsmedel i elevernas skapande, och vissa plantor behöver mer gödning än andra".

DSpace Repository

"Lärarens sätt att inspirera och även motivera är som ett gödningsmedel i elevernas skapande, och vissa plantor behöver mer gödning än andra".

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Lärarens sätt att inspirera och även motivera är som ett gödningsmedel i elevernas skapande, och vissa plantor behöver mer gödning än andra".
Author Lundgren, Helena
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är inspirerande och motiverande då en uppgift i ämnet bild introduceras. Även se bildlärares tillvägagångssätt, då de försöker att frambringa och förmedla inspiration och motivation till eleverna i bildundervisning, och se om kreativitet framkommer. Forskningsfrågorna som jag ställde var: Vilka inspirerande förhållningssätt gör funktionell inverkan på elevers kreativitet i deras arbetsprocesser enligt bildlärare? Vilka motiverande förhållningssätt gör funktionell inverkan på elevers kreativitet i deras arbetsprocesser enligt bildlärare? Jag redogör för tidigare forskning utifrån begreppen inspiration, inspirerat lärande, motivation och kreativitet. Även utifrån Aaron Antonovskys begrepp KASAM – känsla av sammanhang. Genom kvalitativ metod gjordes undersökningen och med material från semistrukturerade intervjuer av fem bildlärare samlades information, då utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Jag försöker åskådliggöra resultatet som handlar om att inspiration kan utveckla kreativitet och nyskapande processer enligt några informanter. Vidare hur omdömen och betyg kan motivera elever men också hur betygskriterier kan kännas bedövande och hämmande för andra elever enligt några bildlärare. Slutsatsen är att läraren ska hitta sina sätt för att skapa en kreativ atmosfär för eleverna att arbeta framåt med sina arbetsprocesser. Det handlar om hur läraren förmedlar inspiration och motivation på olika sätt, såsom att visa engagemang, förmedla trygghet, dekorera rummet, ha material tillgängligt, låta eleverna redovisa och reflektera över sina bilder, skapa elevnära undervisning, vara tydlig med att berätta uppgiftens syfte och vad som bedöms, utan att pressa eleverna. Inspiration och motivation av varierande sort är även att föredra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Bildskapande
Engagemang
Inspiration
Kreativitet
Motivation
Reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/18958 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics