Normalitet och avvikelser – pedagogers syn på begreppen i förskolans värld ett arbete med fokus på Waldorf- och Montessoriförskolor

DSpace Repository

Normalitet och avvikelser – pedagogers syn på begreppen i förskolans värld ett arbete med fokus på Waldorf- och Montessoriförskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Normalitet och avvikelser – pedagogers syn på begreppen i förskolans värld ett arbete med fokus på Waldorf- och Montessoriförskolor
Author Westerström, Hanna ; Roos, Sabina
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger ser på normalitet och avvikelse när det kommer till barn i förskolan. Detta dels för att ämnena är något som vi anser inte talas om i så stor utsträckning i förskolans värld. Detta vill vi uppmärksamma då det enligt oss är några övergripande ämnen som råder i samhället. Vårt fokus är lagt på Montessori- och Waldorfförskolor för att se om skillnaderna mellan förskolorna är så stora som vi tidigare trott. Med hjälp av kvalitativa intervjuer, miljöobservationer ute på förskolorna och texter kring ämnet kommer vi i denna studie att undersöka just detta. Våra frågeställningar vi utgått ifrån i vår undersökning är hur pedagogen i fråga ser på normalitet respektive avvikelser när det kommer till barnen i förskolan, vilket vi har utvecklat ytterligare i fler frågor i våra kvalitativa intervjuer. Slutsatsen med undersökningen blev att de båda inriktningarna var eniga om att individens utveckling låg i centrum för förskolans arbete, men att vi tydligt kunde se skillnader i förskolornas sätt att arbeta kring detta. Både miljö, arbetssätt och verksamhetens utformande skiljde sig stort fastän svaren från de olika pedagogerna till en början kunde tolkas som likasinnade. Vi kan även dra som slutsats att normalitet och avvikelser när det kommer till förskolebarn inte är något pedagogerna gärna vill tala om rakt ut. Efter analyser av vårt insamlade material kunde vi ändå få syn på en del olika tankar, dock grundades det mesta i just alla individers olikheter, varken negativt eller positivt laddat. Nyckelord: Avvikelse, Förskola, Montessori, Normalitet, Waldorf
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Förskola
Waldorf
Montessori
Normalitet
Avvikelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/18965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics