Laborativt arbete i teknikprogrammet på gymnasiet

DSpace Repository

Laborativt arbete i teknikprogrammet på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Majed ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Laborativt arbete i teknikprogrammet på gymnasiet
Author Nabha, Majed
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur laborativt arbete i tekniska och naturvetenskapliga ämnen påverkar elevernas lärande på gymnasiets tekniska program. Studien syftar vidare till att undersöka om laborations utformning påverkar elevernas deltagande, samarbete samt deras instruktionsuppföljning. Både kvantitativa och kvalitativa mätningsmetoder användes i undersökningen såsom observation, enkät och intervju. Undersökning genomfördes i en klass som går första året på teknikprogrammet. Resultatet visar att både styrda och öppna laborationer har sina fördelar. Men också att läraren har en viktig roll vid val av laboration samt gruppindelning av eleverna. Därtill kan det vara positivt att blanda elever med olika kunskapsbakgrund i en och samma grupp för att få bättre gruppdynamik där eleverna lär sig mera av varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Teknikprogram, laborativt lärande, öppna laborationer, styrda laborationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/18977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics