Knuffar, armdragningar och axelklappar - En studie om kroppslig kommunikation bland 1-3 åringar

DSpace Repository

Knuffar, armdragningar och axelklappar - En studie om kroppslig kommunikation bland 1-3 åringar

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Knuffar, armdragningar och axelklappar - En studie om kroppslig kommunikation bland 1-3 åringar
Author Giertta, Michelle
Date 2015
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker jag hur barn kommunicerar med varandra genom fysisk beröring. Jag undersöker vad beröringen har för betydelse för den som utför beröringen och den som tar emot den. Mina frågeställningar är: - Vilken kroppslig beröring kan observeras i en barngrupp med 1-3 åringar? - Vilken mening får kroppslig beröring i barnens möten med kamrater? Studien är av kvalitativ metod där jag har använt mig av videoobservationer och fältanteckningar som jag sedan har analyserat med hjälp av begrepp från livsvärldsfenomenologin och begreppet kamratkulturer. I studien analyserar jag nio olika situationer där jag kategoriserar beröringen i knuffar, armdragningar och axelklappar. I mitt resultat har jag förklarat de olika kategorierna av kroppslig kommunikation och förklarat hur de uppfattas av den som tar emot beröringen och den som utför beröringen. Det jag presenterar i min analys är meningsskapande och förståelse inom den kroppsliga kommunikationen. Barnen jag studerat kommunicerar med varandra genom kroppslig kommunikation och visar på olika sätt för sina kamrater att de förstått vad kamraten försökt förmedla.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Den levda kroppen
Intersubjektivitet
Livsvärlden
Kamratkultur
Kroppslig kommunikation
Meningsskapande
Yngre barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/18980 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics