Förskollärares arbetssätt och tankar kring planerade aktiviteter i förskolan, Preschool teachers´ approaches and thoughts about planned activities in preschool

DSpace Repository

Förskollärares arbetssätt och tankar kring planerade aktiviteter i förskolan, Preschool teachers´ approaches and thoughts about planned activities in preschool

Details

Files for download
Icon
ExamensarbeteEmma ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares arbetssätt och tankar kring planerade aktiviteter i förskolan, Preschool teachers´ approaches and thoughts about planned activities in preschool
Author Bengtsson, Emma ; Hjertkvist, Sandra
Date 2015
Swedish abstract
Abstract Syftet med studien var att ta reda på och synliggöra hur förskollärare ser på sitt arbete med planerade aktiviteter på två förskolor. Metoderna som användes var intervjuer och videoobservationer. Intervjuerna var ett sätt att få en bild av förskollärares syn på gruppaktiviteter med barn i åldrarna tre till fem år. Videoobservationerna var ett sätt att få möjlighet att fördjupa och förstå hur arbetet ser ut i praktiken. Frågeställningarna för studien bygger på sju centrala begrepp delaktighet, inflytande, gemenskap, samhörighet, utanförskap, barns intresse och nyfikenhet som också var grunden för intervjuerna med förskollärarna. Resultatet visar på att förskollärarna resonerar likadant kring begreppen oavsett pedagogisk inriktning. Samtliga nämner att väl förbereda aktiviteter i mindre grupper där barnen ges möjlighet att reflektera är viktiga förutsättningar för att bra planerade aktiviteter ska kunna skapas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Barns intresse
Delaktighet
Förskola
Förskollärare
Gemenskap
Hinder
Inflytande
Nyfikenhet
Samhörighet
Utanförskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/18988 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics