"Trygghet är en port till lärandet" Förskollärares syn på hur trygghet gynnar barns lärande

DSpace Repository

"Trygghet är en port till lärandet" Förskollärares syn på hur trygghet gynnar barns lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Trygghet är en port till lärandet" Förskollärares syn på hur trygghet gynnar barns lärande
Author Lundström, Josefine ; Brorsson, Kajsa
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan trygghet och lärande utifrån förs-kollärares perspektiv. En kvalitativ metod användes i genomförandet av studien. För att få en fördjupad förståelse intervjuades åtta förskollärare om deras tankar kring trygghet och lärande. Resultatet av detta examensarbete kan sammanfattas vid att förskollärarna arbetade dagligen och kontinuerligt med trygghet samt ett hållbart arbetssätt med medve-tenhet kring trygghet i en stimulerande miljö. Förskollärarna ansåg att barn känner trygg-het när de kan vara sig själva i förskolan, att de vågar anförtro sig till pedagoger samt visa känslor och tycka att det är roligt att komma till förskolan. Denna studie kunde utifrån förskollärarnas perspektiv fastställa att trygghet är en grundläggande faktor som kan gynna lärandet för barn. Avslutningsvis fick förskollärarna reflektera kring ideala förut-sättningar för trygghet i förskolan. Sammanfattningsvis önskade förskollärarna mer pla-neringstid, en stor grundpersonal för att skapa kontinuitet samt en tillåtande miljö som gagnar trygghet och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject anknytning
förskola
förskollärare
lärande
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18991 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics