Sociala representationer av demokrati och ansvar i förskolan

DSpace Repository

Sociala representationer av demokrati och ansvar i förskolan

Details

Files for download
Icon
pedagogerssyn på ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sociala representationer av demokrati och ansvar i förskolan
Author Myller, Jennie ; Fällström, Louise
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att synliggöra och problematisera demokratin i praktiken utifrån några pedagogers synvinkel med läroplanen som utgångspunkt. De metoder vi har valt att använda oss av i vår undersökning är intervjuer. Vi inledde vår undersökning med intervjuer på tre olika förskolor i Skåne, intervjun innehöll en generell del om demokrati och förhållningssätt och en del andra frågor som berör ämnet. Vår teoretiska utgångspunkt är sociala representationer, anledningen till vårt val är att vi anser att läroplanen och begrepp som exempelvis demokrati och inflytande kan öppna upp för olika tolkningar hos pedagogerna. Resultatet visar på att pedagogerna tycker att demokrati som begrepp är svårt att greppa och förklara, pedagogerna visar i studien vikten av att ha gemensam barnsyn och förhållningssätt. Vår slutsats blir då att begrepp går att tolka och att många tolkar olika, däremot enligt vår studie har alla pedagoger gemensamt svar när det kommer till att ha gemensam barnsyn och förhållningssätt. Genom vårt examensarbete hoppas vi kunna uppmuntra till problematisering av styrdokumenten samt reflektion över olika sätt att förhålla sig till de barn pedagogerna möter i sitt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject pedagog
demokrati
förhållningssätt
förskola
inflytande
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18993 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics