Barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolans vardag / Children's opportunities for participation and influence in preschool living

DSpace Repository

Barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolans vardag / Children's opportunities for participation and influence in preschool living

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolans vardag / Children's opportunities for participation and influence in preschool living
Author Frisk, Anna ; Sandu, Anca
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med det här arbetet är att studera pedagogernas syn på barns inflytande i förskolan. Detta har vi undersökt med hjälp av samtal och intervjuer med pedagoger samt observationer av verksamheten. För att få en bredare förståelse har vi vänt oss till tre avdelningar på två olika förskolor. Med hjälp av våra intervjuer med öppna frågor har vi fått många olika synvinklar på pedagogernas tankar och åsikter om delaktighet och inflytande i förskolan. Vi har kommit fram till att barnens delaktighet och inflytande grundas i att vara närvarande och lyhörda pedagoger. Dokumentationer och observationer av barnen är även de arbetssätt som pedagogerna använder sig av för att kunna ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i vardagen. Orsakerna till att pedagogerna kan behöva säga nej till barnens önskemål har mest grundast på brist på personal eller tidsbrist.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Barnsyn, demokrati, inflytande, delaktighet, makt.
Handle http://hdl.handle.net/2043/18999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics