Bland barn, dockrum och soffor - Barns uppfattningar om sin förskolas inomhusmiljö ur ett posthumanistiskt perspektiv

DSpace Repository

Bland barn, dockrum och soffor - Barns uppfattningar om sin förskolas inomhusmiljö ur ett posthumanistiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bland barn, dockrum och soffor - Barns uppfattningar om sin förskolas inomhusmiljö ur ett posthumanistiskt perspektiv
Author Stjernkvist, Sofia
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie syftar till att, med barns perspektiv, synliggöra barns egna uppfattningar av sin förskolas inomhusmiljö. Vidare är syftet att undersöka hur barnens tal om olika platser kan förstås med utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv och teorin om agentisk realism. Studien är kvalitativ och empirin har samlats in genom intervjuer med barn. Jag har använt mig av intervjumetoden “walk and talk” , vilket innebär att jag genomfört gåturer tillsammans med barnen i inomhusmiljön. Barnen har vid detta tillfälle fått berätta om och besvara frågor som berört den miljön de befunnit sig i. Fotografering och diktafon har använts som redskap. Empirin har sedan analyserats med hjälp av Karen Barads (2007) teori om agentisk realism och dess begrepp. Genom att lyfta fram och titta på icke-människorna i olika situationer, har jag i min analys undersökt vad som har betydelse för hur förskolebarn uppfattar och värderar olika platser. Sammanfattningsvis visar studien att de olika tillblivelseprocesser som sker mellan mänskliga och icke-mänskliga kroppar på olika platser, kan anses ha betydelse för hur barn uppfattar och värderar olika platser i sin förskolas inomhusmiljö. Min studie visar även att barnen värderar platserna utifrån vilka möjligheter som finns att använda materialet och miljön på ett fritt vis, vilket i denna uppsats kopplas till Hultmans (2011) studie som tar upp att de materiella relationerna både kan anses möjliggöra och hindra barns subjektskapande processer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject barns perspektiv
agentisk realism
inomhusmiljö
posthumanism
subjektskapande
performativ agent
Handle http://hdl.handle.net/2043/19004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics