Jag väljer min egen väg

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag väljer min egen väg
Author Persson, Marie ; Svensson, Fredrika
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vad några barn i årskurs fem har för yrkesdrömmar och hur dessa kan relateras till deras klasstillhörighet. De intervjuade barnen och deras föräldrar befinner sig i arbetarklassen. Tidigare forskning visar på att föräldrarnas yrke samt utbildning påverkar barnen i deras tankar och val inför framtiden. En författare påpekar vikten av att undersöka alla barns utvecklingsvägar och inte endast barn från mer priviligierade samhällsklasser. För att analysera vårt empiriska material använder vi oss av Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser, Giddens om klassindelningar samt Hodkinson och Sparkes teori Careership. Följande frågeställningar har använts: Vad har barnen för yrkesdrömmar och hur ser de på möjligheten att nå dessa? Hur talar barnen om sina yrkesdrömmar mot bakgrund av sin nuvarande klasstillhörighet? Det framkom att barnen som vi intervjuat är påverkade, om än fortfarande omedvetet, av sin klasstillhörighet. Barnen väljer yrkesdrömmar efter självbild och intresse men yrkesdrömmarna påverkas även av viktiga individer i deras omgivning. De har ännu inte börjat att begränsa sina yrkesdrömmar och ser det som möjligt att nå dessa. Vi har använt oss av kvalitativ metod och utförde åtta intervjuer som ligger till grund för denna undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject barn
yrkesdrömmar
klasstillhörighet
framtid
yrke
påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/19015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics