Karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige - Lågutbildade immigranters upplevelser av sina framtida karriärmöjligheter

DSpace Repository

Karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige - Lågutbildade immigranters upplevelser av sina framtida karriärmöjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige - Lågutbildade immigranters upplevelser av sina framtida karriärmöjligheter
Author Jacobsson, Hanna ; Hessleklint, Frida
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera lågutbildade utomeuropeiska immigranters upplevelser av framtida karriärmöjligheter i Sverige: Hur upplever de sina framtida karriärmöjligheter och vad har bidragit till dessa upplevelser. Studien bygger på sju kvalitativa intervjuer med lågutbildade utomeuropeiska immigranter som studerar svenska vid den kommunala vuxenutbildningen. Tidigare forskning har visat att lågutbildade utomeuropeiska immigranter är en utsatt grupp på svensk arbetsmarknad. Orsaken till detta är att gymnasieutbildning ofta är ett minimikrav. De teoretiska begrepp som använts i analysen är samhällelig miljö, kapital och handlingshorisont. I analysen används även begreppen livsstadier och minicykel. Studien visar att immigranterna upplever sina karriärmöjligheter i Sverige som goda. Deras handlingshorisont har vidgats då den samhälleliga miljön i och med migrationen har förändrats. I Sverige har de fått nya förutsättningar för utbildning och arbete. En del av immigranternas positiva uppfattning om sina karriärmöjligheter bygger på att de anser sig ha goda utbildningsmöjligheter i Sverige. Detta möjliggör att de kan införskaffa adekvat kulturellt utbildningskapital, vilket de upplever vara av stor betydelse på arbetsmarknaden. Trots att immigranterna genom migrationen tvingats göra en minicykel, vilket innebär att de på nytt måste utforska sina karriärmöjligheter, ser de flesta detta som en positiv möjlighet att förändra och utveckla sin karriär. Dock finns bland immigranterna i denna studie upplevelsen att de har för lite kunskaper om karriärmöjligheter i Sverige. Denna okunskap kan samtidigt ha motverkat utvecklingen mot en mer vidgad handlingshorisont.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Utomeuropeiska immigranter, karriärmöjligheter, arbetsmarknad, upplevelser, karriärutveckling, lågutbildade.
Handle http://hdl.handle.net/2043/19016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics