Tillbaka till skolbänken - En studie om elevers strävan efter fullständiga gymnasiebetyg

DSpace Repository

Tillbaka till skolbänken - En studie om elevers strävan efter fullständiga gymnasiebetyg

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tillbaka till skolbänken - En studie om elevers strävan efter fullständiga gymnasiebetyg
Author Johansson, Sandra ; Hellström, Louise
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera elevers upplevelser av återgång till den kommunala vuxenutbildningen för att komplettera ofullständiga gymnasiebetyg. Vi valde även att undersöka hur det kommer sig att elever har ofullständiga gymnasiebetyg trots fullständiga gymnasieutbildningar samt vad de menar var skälen till att återuppta sina gymnasiestudier. Då vi ville undersöka elevernas erfarenheter och upplevelser beslutade vi oss för att använda kvalitativ metod och genomförde sex intervjuer med fyra kvinnor och två män. Intervjuerna analyserades genom så kallad innehållsanalys med stöd i begreppen handlingshorisont, brytpunkter, habitus, kapital, fält och aktörer. Studiens resultat visar att orsakerna till elevernas ofullständiga betyg var bristande motivation, personlig omognad, konflikter med lärare och för dessa elever alltför opassande undervisningsmetoder. Skälen till att eleverna senare valde att återuppta och komplettera sina gymnasiestudier vid vuxenutbildningen grundar sig i deras tidigare möte med arbetsmarknaden samt svårigheter att ta sig vidare i utbildningssystemet. De har med andra ord ställts inför fait accompli och vidgat sina handlingshorisonter och har justerat sina uppfattningar om betydelsen av fullständiga gymnasiebetyg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Elever
Orsaker
Ofullständiga gymnasiebetyg
Återgång
Komvux
Handle http://hdl.handle.net/2043/19019 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics