Vägledningsmetoder och insatser för preparandelever

DSpace Repository

Vägledningsmetoder och insatser för preparandelever

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägledningsmetoder och insatser för preparandelever
Author Planell, Belinda ; Soares, Rayanna
Date 2015
Swedish abstract
Preparandutbildningen är relativt nytt på gymnasieskola och det är inte alla gymnasieskolor som har denna utbildning. Inom vägledning på gymnasieskolor är studie- och yrkesvägledarnas metoder och insatser för preparandelever inte tydliga, vilket gör att man inte kan på ett strukturerat och överskådligt sätt kunna överblicka insatserna och metoderna. Detta gör att studie- och yrkesvägledarna kan bli begränsade i sitt val av insatser och metoder för preparandeleverna. Dessutom kan de inte dra nytta av varandras erfarenheter av metoder och insatser. Vår studie syftar till att undersöka vilka vägledningsmetoder och insatser en studie- och yrkesvägledare använder sig av i sitt arbete med preparandeleverna, och hur dessa metoder och insatser kan bidra till att eleverna gör ett välunderbyggt val inför deras gymnasieval. De teoretiska begreppen vi använder för att analysera resultatet är självkännedom, kompromiss och begränsningar samt beslutsprocess. För att besvara på våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod och intervjuade fem studie- och yrkesvägledare från olika gymnasieskolor som har preparandutbildning. Resultatet har visat att den vägledningsmetoden som mest används är Egans modell. Andra metoder som används är coaching, MI, Lindhs modell, Trappan och blomman. De gemensamma insatser som de gör i sitt arbete är bland annat att ha vägledningssamtal, studiebesök samt undervisningspass om val och väljande. De metoderna och insatserna som kom fram under resultatet bidrar till att preparandeleverna gör ett väl underbyggt val genom att framför allt de ökar deras självkännedom och att sätta igång deras tankeprocess inför gymnasievalet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject vägledningsmetoder
vägledningsinsatser
preparandelever
väl underbyggt val
gymnasievalet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19021 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics