Mamma står i köket och pappa jagar - en studie om barnlitteraturens betydelse för barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Mamma står i köket och pappa jagar - en studie om barnlitteraturens betydelse för barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Barnlitteratur är ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mamma står i köket och pappa jagar - en studie om barnlitteraturens betydelse för barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv
Author Karlsson, Sara ; Wieden, Sofie
Date 2015
Swedish abstract
I professionen förskollärare ingår ett jämställdhetsuppdrag som innefattar att flickor och pojkar inte ska begränsas av stereotypa könsroller. Hur vuxna bemöter och förväntar sig olika saker av barn beroende på om dem är pojkar eller flickor är det som skapar ojämställdhet, vilket fick oss att rikta blicken mot de vuxna i förskolans värld, det vill säga förskollärarna. Ett steg för förskollärarna att arbeta mot ojämställdhet är att främja barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv och i detta arbete kan barnlitteraturen få en betydande roll. Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare använder barnlitteraturen i verksamheten vid högläsningssituationer för att främja barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv. För att kunna synliggöra detta valde vi att intervjua fyra yrkesverksamma förskollärare och den insamlade empirin analyserades utifrån ett genusperspektiv. I resultatet ser vi att samtliga förskollärare anser att barnlitteraturen har betydelse för barns identitetsutveckling och vi kan synliggöra att de använder litteratur för att motverka stereotypa könsroller samt vidga barnens tankar och föreställningar om vad det innebär att vara flicka respektive pojke. I slutsatsen knyter vi an vårt resultat till tidigare forskning som stärker barnlitteraturens betydelse för barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Barnlitteratur
Genus
Högläsning
Identitetsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/19026 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics