"Förskolan ska vara en trygg plats att komma till när det gungar runtomkring": Att sörja skilsmässa i förskolan

DSpace Repository

"Förskolan ska vara en trygg plats att komma till när det gungar runtomkring": Att sörja skilsmässa i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Förskolan ska vara en trygg plats att komma till när det gungar runtomkring": Att sörja skilsmässa i förskolan
Author Forsang, Sara
Date 2015
Swedish abstract
Barn vars föräldrar nyligen genomgått en separation upplever ökade känslor av oro, sorg och ilska, vilka kan vara dolda för omgivande personer (Størksen et al. 2011). Vid stöd och vägledning från vuxna har skilsmässobarn dock en stor kapacitet att återhämta sig (Dyregrov & Yule, 2008). Med detta som bakgrund var syftet för min studie att belysa pedagogers syn på förskolans roll i förhållande till barn i skilsmässosorg. Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie i vilken sju förskolepedagoger medverkat. Semistrukturerade intervjuer användes som metod i materialinsamlingen. I analysen har antagits en anknytningsteoretisk ansats. Den aktuella studien indikerar en splittring i pedagogers syn på barn i skilsmässosorg och de sätt på vilka man arbetar med dessa. Barnomsorgens kvalitet avseende stöd för skilsmässobarn riskerar därför att variera märkbart förskolor emellan. Vidare visar undersökningen att förskolan genom rutiner och nära relationer kan fungera som en trygg punkt i tillvaron för barn vars föräldrar genomgår en skilsmässa.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject skilsmässa
anknytning
förskola
sorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/19027 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics