Socialt arbete och migration

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Socialt arbete och migration
Editor Montesino, Norma ; Righard, Erica
Date 2015
Swedish abstract
Den här boken visar hur global migration ställer det sociala arbetet inför nya utmaningar. Författarna lyfter fram hur socialt arbete, både som praktik och utbildningsområde, fortsätter att verka utifrån det moderna projektet, med nationalstaten och de grupper som räknats som en del av befolkningen som utgångspunkt. Samtidigt har globaliseringen, där människor i större utsträckning rör sig över statsgränser, ändrat förutsättningarna för socialt arbete i grunden. Om socialt arbete ska kunna svara mot dessa förändringar krävs att migration inte ses som ett problem. För att nå dit måste man ifrågasätta gamla premisser och samtidigt ta tillvara på de erfarenheter inom det praktiska arbetet som kan leda till ny kunskap. Migrationsforskningen lyfter fram teoretiska perspektiv, där migration och andra former av rörlighet inte beskrivs som en avvikelse. Därmed skapas förståelseramar som kan inspirera socialt arbete att omdefiniera sina utgångspunkter. Det är just det som är författarnas syfte, att via ett migrationsperspektiv peka på nya vägar, inom både utbildning och praktik.
Publisher Malmö Gleerups Utbildning AB
ISBN 9789140688750
Pages 224
Language swe (iso)
Subject socialt arbete
internationell migration
kultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19029 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789140688750 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics